Den gode nyhed - hvis dit budget ikke er ubegrænset

Gamle og slidte gulve kan som sagt være udfordrende at holde, men de økonomiske rammer til et helt nyt gulv har ofte lange udsigter. Rent teknologisk er man dog i dag så langt fremme, at langt de fleste gulve kan renoveres og derved reetablere det nuværende gulvs oprindelige slidlag og finish. En sådan omgang kaldes en Polisan PUR-behandling. Man kan altså spare omkostningerne til helt nyt gulv.

Tid er penge: Hurtigt fra slidt til nyrenoveret

En renovering af dit gulv kan ofte udføres på en enkelt arbejdsdag og med få driftsforstyrrelser. Ofte kan vi udføre arbejdet uden at skulle fjerne eksisterende fastmonteret inventar.

En Polisan PUR-behandling genopliver et slidt gummigulv

En Polisan PUR-behandling består i sin enkelthed af en meget fin nedslibning af det gamle gulv, en grundig afrensning og til sidst en udlægning af flydende Polyuretan (PUR). Efter nogle timers tørring er gulvet klar til brug og fremstår nu med nyt slidlag og sin oprindelige farve igen.

Eksempel på en renovering af 150 m2 gulv på blot 1 enkelt dag

1
Gulvet afrenses for gammelt snavs, sæberester og eventuelt plejemidler opløses og fjernes.
2
Gulvet finslibes (materes) med slibemaskine.
3
Gulvet får nu en intensiv og mere dybdegående afrensning af dybereliggende snavs, gamle sæberester og plejemidler.
4
Den gamle og nedslidte gulvoverflade slibes væk og påføres en masse mikroskopiske ridser, således det nye slidlag (polyuretan/PUR) som påføres senere, får de bedste betingelser for at hæfte optimalt.
5
Gulvet får nu 2 behandlinger med pH-neutraliserende midler for at sikre optimal hæfteevne for det nye slidlag.
6
Påføring af første af i alt 2 lag polyuretan (PUR) – herefter tørring.
7
Påføring af andet og sidste lag polyuretan (PUR). Herefter tørring og gennemhærdning. Gulvet er herefter klar til brug efter kun 24 timer.

Derfor kan du spare penge på at renovere gulv:

  • Ingen omkostninger til at fjerne det gamle gulv, fx håndtering og bortskaffelse.
  • Ingen omkostninger til afmontering af fastmonteret inventar.
  • Ingen omkostninger til at lægge et nyt gulv.
  • Kun ganske lidt eller slet ingen forstyrrelser i den normale drift, da en Polisan PUR-behandling kun tager fra få timer til få arbejdsdage - afhængig af opgaves omfang.