Bedre hygiejne og lettere renholdelse

Gulvene på landets plejehjem udfordres dagligt. Intensiv trafik af både gående og kørestolsbrugere bidrager hver dag til at der sker en løbende og uundgåelig nedbrydning af gulvets slidlag. Gradvist vil gulvene opleves mere og mere udfordrende at holde rene. Rent teknisk sker der det at overfladen lidt efter lidt bliver mere og mere åben/porøs og derfor vil virke mere tiltrækkende og fastholdende på snavs.

En anden udfordring kan være at holde toiletterne rene, skridsikre og hygiejniske samt det faktum at ikke alle brugere er lige gode til at ramme kummen, giver tilsammen optimale betingelser for snavs og dårlig lugt.

Den gode nyhed for dit plejehjem - hvis budgettet ikke er ubegrænset

Gamle og slidte gulve kan som sagt være udfordrende at holde, men de økonomiske rammer til et helt nyt gulv har ofte lange udsigter. Rent teknologisk er man dog i dag så langt fremme, at langt de fleste gulve kan renoveres og derved reetablere det nuværende gulvs oprindelige slidlag og finish. Man kan altså spare omkostningerne til helt nyt gulv.

Derfor kan dit plejehjem spare penge på at renovere et gulv:

  • Ingen omkostninger til at fjerne det gamle gulv, fx håndtering og bortskaffelse.
  • Ingen omkostninger til afmontering af installationer som toiletter, skabe eller skillevægge.
  • Ingen omkostninger til at lægge et nyt gulv.
  • Kun ganske lidt eller slet ingen indgriben i plejehjemmets normale drift, da fx en Polisan PUR-behandling kun tager fra få timer til få arbejdsdage - afhængig af opgaves omfang.