Bedre hygiejne og lettere renholdelse

Gulvene i en sportshal udfordres dagligt – ofte er det en ulige kamp mod snavs og ønsket om et flot gulv som giver brugeren en positiv oplevelse. Hver gang der spilles håndbold, badminton, spilles banko eller noget helt fjerde sker en løbende og uundgåelig nedbrydning af gulvets slidlag. Gradvist vil gulvene opleves mere og mere udfordrende at holde rene. Rent teknisk sker der det at overfladen lidt efter lidt bliver mere og mere åben/porøs og derfor vil virke mere tiltrækkende og fastholdende på snavs.

En anden udfordring kan være at holde toiletterne rene, hygiejniske og i det hele give brugeren af hallen en den berømte gode oplevelse. Stor brugertrafik og det faktum at ikke alle brugere er lige gode til at ramme kummen, giver tilsammen optimale betingelser for snavs og dårlig lugt.

Den gode nyhed for sportshaller - hvis budgettet ikke er ubegrænset

Gamle og slidte gulve kan som sagt være udfordrende at holde, men de økonomiske rammer til et helt nyt gulv har ofte lange udsigter. Rent teknologisk er man dog i dag så langt fremme, at langt de fleste gulve kan renoveres og derved reetablere det nuværende gulvs oprindelige slidlag og finish. En sådan omgang kaldes en PUR-behandling. Man kan altså spare omkostningerne til helt nyt gulv.

Sådan laves en PUR-behandling:

En PUR-behandling består i sin enkelthed af en meget fin nedslibning af det gamle gulv, en grundig afrensning og til sidst en udlægning af flydende Polyuretan (PUR). Efter nogle timers tørring er gulvet klar til brug og fremstår nu med nyt slidlag og sin oprindelige farve igen.

Derfor kan din sportshal spare penge på at renovere et gulv:

  • Ingen omkostninger til at fjerne det gamle gulv, fx håndtering og bortskaffelse.
  • Ingen omkostninger til afmontering af installationer som toiletter, skabe eller skillevægge.
  • Ingen omkostninger til at lægge et nyt gulv.
  • Færre aflysninger eller ændringer i hallens normale aktiviteter, da en Polisan PUR-behandling kun tager fra få timer til få arbejdsdage - afhængig af opgaves omfang.