Et flot gulv sender et godt signal til dine kunder

Gulvene i en butik udfordres dagligt – nogle steder endda fra morgen til sent aften. Et gulvs beskaffenhed understøtter i allerhøjeste grad hvilket signal man ønsker at sende til sine kunder. Hver gang der køres med en palleløfter eller hver gang kunderne, i alle afskygninger af fodtøj, går på gulvet vil slidlaget på gulvet gradvist blive nedbrudt.

Lidt efter lidt vil gulvene opleves mere og mere udfordrende at holde rene. Rent teknisk sker der det at overfladen lidt efter lidt bliver mere og mere åben/porøs og derfor vil virke mere tiltrækkende og fastholdende på snavs.

En anden udfordring kan være at holde toiletterne rene, hygiejniske og i det hele give en god oplevelse, så kunderne får lyst til at handle i butikken en anden gang. Stor brugertrafik og det faktum at ikke alle er lige gode til at ramme kummen, giver tilsammen optimale betingelser for snavs og dårlig lugt.

Den gode nyhed for din butik - hvis budgettet ikke er ubegrænset

Gamle og slidte gulve kan som sagt være udfordrende at holde, men de økonomiske rammer til et helt nyt gulv har ofte lange udsigter. Rent teknologisk er man dog i dag så langt fremme, at langt de fleste gulve kan renoveres og derved reetablere det nuværende gulvs oprindelige slidlag og finish. Man kan altså spare omkostningerne til helt nyt gulv.

Derfor kan din butik spare penge på at renovere gulv:

  • Ingen omkostninger til at fjerne det gamle gulv, fx håndtering og bortskaffelse.
  • Ingen omkostninger til afmontering af fx kasseterminaler, fastmonteret inventar eller lignende.
  • Ingen omkostninger til at lægge et nyt gulv.
  • Kun ganske lidt eller slet ingen forstyrrelser i butikkens normale drift, da fx en Polisan PUR-behandling kun tager fra få timer til få arbejdsdage - afhængig af opgaves omfang.