Bedre hygiejne og lettere renholdelse

Gulvene i dine fitnesslokaler udfordres dagligt – nogle steder endda døgnet rundt. Hver gang der danses zumba, laves styrketræning, dyrkes yoga eller noget helt fjerde sker en løbende og uundgåelig nedbrydning af gulvets slidlag.

Gradvist vil gulvet opleves mere og mere udfordrende at holde rene. Rent teknisk sker der det at overfladen lidt efter lidt bliver mere og mere åben/porøs og derfor vil virke mere tiltrækkende og fastholdende på snavs.

En anden udfordring kan være at holde toiletter og bad rene, hygiejniske og i det hele give brugeren af centeret en god oplevelse. Stor brugertrafik og det faktum at ikke alle brugere er lige gode til at ramme kummen eller få afskyllet sæberester, giver tilsammen optimale betingelser for snavs og dårlig lugt.

Den gode nyhed for dit fitnesslokaler - hvis budgettet ikke er ubegrænset

Gamle og slidte gulve kan som sagt være udfordrende at holde, men de økonomiske rammer til et helt nyt gulv har ofte lange udsigter. Rent teknologisk er man dog i dag så langt fremme, at langt de fleste gulve kan renoveres og derved reetablere det nuværende gulvs oprindelige slidlag og finish. Man kan altså spare omkostningerne til helt nyt gulv.

Klare fordele for dit fitnesscenter ved at renovere gulv:

  • Ingen omkostninger til at fjerne det gamle gulv, fx håndtering og bortskaffelse.
  • Ingen omkostninger til afmontering af installationer som maskiner, toiletter, skabe eller skillevægge.
  • Ingen omkostninger til at lægge et nyt gulv.
  • Ingen eller kun ganske lidt indgriben i centerets normale aktiviteter, da fx en Polisan PUR-behandling til vinyl- eller linoleumsgulve kun tager fra få timer til få arbejdsdage - afhængig af opgaves omfang.